Tuyển dụng

career

Tuyển dụng tháng 1/2021

  1. Kỹ sư Cơ khí chế tạo (hiều kinh nghiệm):               01 người
  2. Công nhận rót liệu (có nhiều kinh nghiệm):             01 người
  3. Công nhân nấu luyện:                                              02 người
  4. Công nhân làm khuôn cát tươi:                                05 người
  5. Kỹ thuật Điện công nghiệp:                                      01 người
  6. Công nhân đứng máy trộn cát tươi:                         01 người
  7. Công nhân Cơ khí (máy móc, thiết bị):                    02 người
  8. Công nhân đứng máy Tiện                                      02 người
  9. Công nhân làm khuôn Furan                                   03 người
Mọi chi tiết xin liên hệ anh Danh(0905.123.727)